نواحی انسانی چگونه پدید می اید؟

حجم فایل : 451.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا درس دوم
نواحی انسانی چگونه پدید می آید؟ الف) زبان: مهم ترین شاخص فرهنگی که زبان مشترک در میان افراد بشر وحدت ایجاد می کند.
زبان ماندارین چینی: 853 میلیون نفر با آن تکلم می کنند.
زبان انگلیسی: زبان رسمی و اداری در 50 کشور جهان
زبان عربی: زبان قرآن وزبان رسمی حدود 20 کشور به آن دسته از زبان های دنیا که یک ریشه اصلی دارند: خانواده زبانی

مهم ترین خانواده های زبانی جهان:
1- هند و اروپا:
بزرگترین و گسترده ترین گروه های زبانی دنیاست
یکی از شاخه های آن: هند و ایران سامی و حامی (آفرو- آسیا ئیک):
زبان سامی: زبان مردم عرب و یهود
زبان حامی: زبان بعضی از مردم شمال آفریقا

آسیای شرقی: زبان مردم زرد پوست ناحیه ی آسیای شرقی ب) دین : از مرزهای سیاسی ، نژادی، زبانی و اقتصادی فراتر رفته و گسترش آن ها تابع هیچ یک از این عوامل نیست.

ادیان متکی بر یکتاپرستی:
دین اسلام: علاوه بر آسیا و آفریقا در سایر قاره ها پراکنده شده اند
دارای دو مذهب بزرگ : تشیع و تسنن مسیحیت: در آسیا ظهور کرد اما شمار پیروان آن در قاره ی اروپا- آمریکا- استرالیا و نیوزلند و آفریقای جنوبی بیشتر است و دارای سه مذهب کاتولیک- پروتستان- ارتوکس
یهود: پیروان آن به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بازرگانی زندگی می کند
زرتشت دین بودیایی و برهمایی: بیشتر در محدوده قاره آسیا
شاخه های دین بودا:
مذهب کنفوسیوس
مذهب تااویی
دین برهما: در شبه قاره هند پیروان آن بیشتر چینی هستند تاثیر دین در چشم اندازهای فرهنگی:
هر یک از گروه های دینی با توجه: به تعالیم دینی خود نتیجه: تاثیر ویژه ای بر محیط پیرامون خود می گذراند.
گسترش شهرهای زیارتگاهی با تعداد پیروان
اهمیت مذهبی شهرهای مذهبی جهت انجام فرائض مذهبی توسعه ی اقتصادی متناسب سبب پ) عوامل اقتصادی و تاثیر آن در شکل گیری نواحی گوناگون
محصولات کشاورزی مختلف ایجاد نواحی گوناگون
استخراج نوعی از منابع معدنی یا تولید یک کالا

شیوه های تجارت و بازرگانی (مثل بازار شناور در بانکوک)
عامل ثروت یا فقر(توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی)
سازمان ها و اتحادیه های اقتصادی و تجاری که موجب به هم پیوستن کشورهای عضو می شود. ناحیه نفت خیز اطراف خلیج فارس ناحیه بوت: مس ناحیه آسیای جنوب شرقی : تولید وسایل صوتی و تصویری و ابزارهای برقی مرزهای ناحیه:
تعیین مرزهای نواحی طبیعی آسان تر از نواحی فرهنگی و انسانی
مرزهایی که روی نقشه ترسیم می شوند
کانون ناحیه:
هر ناحیه جغرافیایی دارای کانون است.
اگر از کانون یک ناحیه جغرافیایی به اطراف آن حرکت کنیم: از ویژگی های آن ناحیه کاسته می شود. قرارداری متغیر کانون ناحیه:
هر ناحیه جغرافیایی دارای کانونی است
ا...